Personalevurdering: Villemoes

Ligesom træneren skal dirigenten dæmpe holdets individualister i situationer, hvor hensynet til helheden er afgørende, fortæller Villemoes. På et hold kan individualister volde betydelig skade, fordi de først og fremmest ser verden ud fra deres egen snævre synsvinkel.

Det er årsagen til, at der på ethvert hold, er brug for en kusk, én, der sidder højt til vejrs, hvorfra han eller hun kan bevare det store overblik. I håndbold er det træneren, der er kusk. Han står uden for banen og kan derfra se næsten alt, hvad der foregår på banen. Det kan spillerne ikke! De er så opslugt af spillet, at de gang på gang mister overblikket. Pludselig griber træneren ind i spillet og sætter uret i stå. Timeout!

“Tag jer sammen!”, siger coachen, “I sjusker”, På en rigtig arbejdsplads ville en leder næppe slippe godt af sted med at give feed back på en så direkte måde, mens alle hørte på. På en sportsplads er det anderledes, hævder Villemoes. Her er der tradition for, at træneren giver sin mening til kende uden omsvøb.

Nils Villemoes

En dygtig coach mestrer den kunst at kunne give feed back hvad enten der er tale om ris eller ros. Vi er hverken gode til at give eller modtage, tværtimod er vi tilbøjelige til at pakke vore vurderinger ind. “Det var ikke så ringe”, siger vi om noget, der var ganske godt, mens det, der er “helt godt”, sagtens kan blive bedre. En coach stikker ikke noget under stolen, han eller hun siger det, som det er, kalder en spade for en spade.

For at kunne sige sin ærlige mening skal en coach så vidt muligt være uafhængig af det miljø, han optræder i. Han må ikke være for indspist, som det hedder. I så fald kan han ikke sige lige ud, hvad han ser. Fordelen ved at komme ude fra ligger netop deri, at man tydeligt kan se de fejl, andre forsøger at skjule. Vi er tilbøjelige til at dække over vore fejl ved hjælp af mere eller mindre dødssyge undskyldninger, oplyser Villemoes. En coach kan den kunst at se lige lukt igennem alverdens dårlige undskyldninger.